Mandatul PwC & George Butunoiu

Imbunatatirea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International aprobata de Guvern prin memorandum la data de 07 iunie 2011, revizuita.

Ministerul Energiei a mandatat asocierea PwC si George Butunoiu (Consultantul) sa furnizeze asistenta tehnica in gestionarea corespunzatoare a procedurilor de evaluare si selectie a membrilor consiliului de administratie/supraveghere pentru intreprinderi publice aflate sub autoritatea sa, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu respectarea principiilor privind transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al acestor unitati.

Legi si Documente relevante (click pentru a deschide):

The PwC & George Butunoiu mandate

Enhanced corporate governance of state-controlled companies is an objective undertaken by the Government of Romania in its Letter of intent, revised, to the International Monetary Fund, approved by the Government under a memorandum dated 7 June 2011.

The association formed of S.C. PricewaterhouseCoopers Tax Advisors and Accountants S.R.L. and George Butunoiu Group S.R.L. has been mandated by the Ministry of Energy to conduct the recruitment process for the positions of Supervising Board and Board of Administration members for the public companies under its authority, in light of Governmental Emergency Decree (GED) 109/2011 regulating the corporate governance of public companies, while respecting the transparency, non-discrimination, equal treatment principals and taking into consideration the specific activities of each company.

Relevant laws and documents: