Procedurile, Modul de lucru, Etapele recrutarii

Modul de lucru este urmatorul:

 • Candidaturile persoanelor fizice (CV si scrisoare de intentie) se depun numai in format electronic (e-mail) in fisier de tip .DOC atasat si numai la adresele si in termenul corespunzator indicat in fiecare anunt. CV-ul si Scrisoarea de intentie trebuie sa fie  in limba romana sau in limba engleza.
 • Candidaturile persoanelor juridice (prezentarea detaliata a societatii si a proiectelor similare, prezentarea reprezentantului care urmeaza a fi desemnat, insotit de documente corespunzatoare si prevazute pentru depunerea candidaturii de catre persoanele fizice) se depun numai in format electronic (e-mail) in fisier de tip .DOC atasat si numai la adresele si in termenul corespunzator indicat in fiecare anunt. Documentele trebuie sa fie in limba romana sau in limba engleza.
 • Candidatii care isi depun candidaturile pentru mai multe posturi trebuie sa trimita UN SINGUR CV, pe adresa de e-mail a unuia dintre anunturi, mentionand, insa, in corpul mesajului, toate celelalte posturi de interes.
 • Consultantii evalueaza CV-urile conform setului de Criterii de Evaluare corespunzator fiecarui post in parte si invita la interviul preliminar un anumit numar de candidati dintre aceia care au cel mai mare punctaj si care indeplinesc toate cerintele obligatorii (daca exista pentru postul respectiv). CV-urile incomplete, din care lipsesc informatii relevante – si, in mod special, cele legate de criteriile de preselectie (obligatorii/ eliminatorii – daca exista) – vor fi eliminate din proces; in caz de ambiguitate (datorata naturii informatiei, si nu lipsei acesteia), candidatul va putea fi invitat la etapa urmatoare a procesului de recrutare, in functie de decizia Consultantului.
 • Candidatii respinsi din faza de examinare a CV-urilor vor primi un raspuns negativ prin e-mail. Raspunsul negativ se refera la toate pozitiile la care a aplicat candidatul, chiar daca nu este specificat acest lucru in mod expres.
 • Cei mai potriviti dintre candidati (“lista lunga”) sunt invitati, pe baza evaluarii preliminare de la primul interviu, la unul sau mai multe interviuri de fond, la care li se va putea solicita si prezentarea anumitor documente (de exemplu: declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatii de conflict de interese, declaratie pe propria raspundere mentionand detinerea sau nu a statutului de “independent” in sensul art. 1382 din Legea societatilor nr. 31/1990, declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale, declaratie pe propria raspundere privind neinscrierea pe lista cuprinzand administratorii carora li s-a revocat mandatul din motive imputabile lor) sau parcurgerea unor proceduri specifice de evaluare.
 • Candidatii intervievati de catre Consultanti si aflati pe “lista lunga”, dar care nu ajung in faza de intalnire cu Angajatorul vor primi raspunsurile negative prin e-mail sau telefonic.
 • Angajatorul va primi o lista ierarhizata cu toti candidatii relevanti care au fost evaluati in interviurile de fond, impreuna cu dosarele de candidatura respective (“lista scurta”).
 • Angajatorul va invita la interviurile finale candidatii selectati din lista prezentata de catre Consultanti. In aceasta etapa, Consultantii pot interveni cu interviuri suplimentare, analize si cu orice alte instrumente specifice ori de cate ori va fi cazul si vor asista Ministerul Economiei in luarea deciziei finale.
 • Toate conditiile contractuale ale angajarii (contractul de mandat) vor fi negociate direct cu Angajatorul.
 • Consultantii vor urmari procesul de integrare a noilor angajati si vor oferi consultanta specifica tuturor partilor, cand va fi nevoie.

In final candidaţii selectati vor avea urmatoarele caracteristici, in conformitate cu OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respective Legea sociatatilor nr. 31/990, republicata:

 • Pot fi selectati cel mult doi membri din randul functionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Energiei – in calitate de autoritate publica tutelara sau din cadrul altor autoritati sau institutii publice..
 • Cel putin una dintre persoanele selectate trebuie sa aiba o experienta de minim 5 ani in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice..
 • Cel putin unul dintre membri Consiliului de Administratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel putin 5 ani.
 • O persoana fizica poate exercita concomitant cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei..
 • In mod obligatoriu, in selecţia candidatilor se va avea în vedere evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati..
 • Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie selectati trebuie formata din administrator neexecutivi si independenti în sensul art 1382 din Legea societatilor nr. 31/1990.

Responsabilitatea evaluarii candidatilor, a notelor (stabilirea punctajelor) si elaborarea listelor ierarhizate de candidati apartin in totalitate Consultantilor pana in momentul in care candidatii incep interviurile cu angajatorul. Din acel moment, responsabilitatea intregii evaluari ulterioare si a rezultatelor finale revine Angajatorului.

Confidentialitatea: numele candidatilor, datele personale sau orice alte informatii care ar putea sa duca la identificarea lor sau a caror publicare ar putea sa le aduca vreun prejudiciu, de orice natura ar fi acesta, sunt STRICT CONFIDENTIALE si nu vor fi comunicate decat reprezentantilor oficiali ai Angajatorului.

Contestatiile

 • Toate observatiile, sesizarile si contestatiile legate de procesul de evaluare si de interviurile cu Consultantul vor fi trimise acestuia, pe adresa de e-mail corespunzatoare recrutarii in cauza.
 • Consultantul au intreaga autoritate asupra procesului in aceasta faza si, pe cale de consecinta, si responsabilitatea aferenta.
 • Din momentul in care candidatii primesc invitatia la interviul final cu Angajatorul, toate sesizarile si contestatiile ii vor fi adresate acestuia.
 • Litigiile vor fi tratate si solutionate conform legislatiei in vigoare.

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.